За нас

Лаборатория „К-ЛАБ” е основана през 2015г. Ръководи се от Д-р Николай Кълвачев. Той завършва Медицински Университет-София, а през 2011г. защитава докторат в областта на арбовирусологията. Придобива специалност Вирусология през 2013г., като в периода 2008-2015г. работи в Националния център по заразни и паразитни болести (НЦЗПБ). Специализира в Германия и САЩ. От 2016г. преподава в катедра “Медицинска Микробиология” към МУ-София. През 2017г. придобива втора специалност Микробиология.

Д-р Илия Цеков завършва медицина през 2007 година в МУ-София. От 2008 до 2011г. е докторант в НЦЗПБ. В Лабораторията по молекулярна вирусология на центъра работи по проблеми свързани с ДНК-ови вируси, вируси и рак, вирус-индуцирана онкогенеза. В края на 2012г. придобива специалност “Вирусология”. Работи като лекар вирусолог във ВМА до края на 2014г. Участва при създаването на Лабораторията по вирусология към Университетски комплекс „Софиямед“, а по-късно назначен за ръководител до Август 2020г.