За нас

Лаборатория „К-ЛАБ” е основана през 2015г. Извършва високо специализирани  изследвания при пациенти нуждаещи се от диагностика на някои инфекциозни заболявания. Лабораторията се ръководи от Д-р Николай Кълвачев. Той завършва Медицински Университет-София, а през 2011г. защитава докторат в областта на арбовирусологията. Придобива специалност Вирусология през 2013г., като в периода 2008-2015г. работи в Националния център по заразни и паразитни болести (НЦЗПБ). Специализира в Германия и САЩ. От 2016г. преподава в катедра “Медицинска Микробиология” към МУ-София. През 2017г. придобива втора специалност Микробиология.