PCR диагностика

 – HPV (човешки папиломни вируси):

Детекция и типизация на 40 ниско- и високо-рискови типове:

(6,11,16,18,26,30,31,32,33,34,35,39,40,42,43,44,45,51,52,53,54,55,56,58,59,61,62,66,67,68,69,70,73,74,81,82,83,84,87,90)

PCR детекция в клетки от шийката на матката, генитални брадавици, папиломи и др.

– HSV-1 & HSV-2 (херпес симплекс вирус тип 1 и тип 2):

PCR детекция в клетки от кожа, лигавици, кръв, ликвор и др.

 – VZV (варицела зостер вирус):

PCR детекция в клетки от кожа, лигавици, кръв, ликвор и др.

– HBV (хепатит B вирус):

Количествен PCR тест – определяне на вирусен товар в кръв

– HCV (хепатит C вирус):

Количествен PCR – определяне на вирусен товар в кръв

– BKV (човешки полиомен вирус BK):

PCR детекция в урина, кръв или ликвор

Количествен PCR – определяне на вирусен товар в урина, кръв или ликвор

– JCV (човешки полиомен вирус JC):

PCR детекция в кръв, ликвор или туморна тъкан

Количествен PCR – определяне на вирусен товар в кръв, ликвор или туморна тъкан

– SARS-CoV-2 (коронавирус причиняващ Тежък Остър Респираторен Синдром-2)

PCR детекция в секрет от назофаринкс и/ или орофаринкс