Партньори

Д-р Делчев                – Гинекологичен кабинет

Д-р Николов              – Гинекологичен кабинет

Медкрос                     – Медицински център

Св. Панталеймон      – Медицински център

Ак. Ив. Пенчев          – Университетска специализирана болница за активно лечение по ендокринология

ИмуноХем                 – Самостоятелна медико-диагностична лаборатория

ДабоЛаб                     – Самостоятелна медико-диагностична лаборатория

Имотико                     – Агенция за недвижими имоти